ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 2/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลิกดูรายชื่อที่นี่