ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อครั้งที่ 5/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อครั้งที่ 5/2562

คลิกดูรายชื่อที่นี่!(สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)

คลิกดูรายชื่อที่นี่!(สาขาการจัดการโลจิสติกส์)