ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ครั้งที่ 4/2562

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ครั้งที่ 4/2019 จะถูกจัดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สมัครทุกคนรบกวน ADD Line:@aeroadmission เพื่อติดตามข่าวสารค่ายต่อไป

สมัครค่ายวิศวกรรมการบินคลิกที่นี่!

สมัครค่ายโลจิสติกส์คลิกที่นี่!