ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ STEM อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ STEM อุบลราชธานี

Announcement of candidates and their schools of “IAAI Soaring with STEM”
on 23 June 2018, at Anuban Ubon Ratchathani School

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ IAAI บินทัวร์ทั่วไทยสอนน้องด้วย STEM
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่