เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่การบินไทย Pre act 2

นักศึกษาชั้นปี 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่การบินไทย เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานในสายการบิน รวมไปถึงฝ่ายช่างที่สนามบินดอนเมือง การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมความพร้อมนักบินครั้งที่ 2