ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 11/2561 รายละเอียดคลิกดูที่นี่