ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 11/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 11/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 11/2561 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สถานที่จัด: วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561

ห้อง Common Room ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561