ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจร่างกายการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ Proficiency test รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจร่างกายการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ Proficiency test รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิตรวจร่างกายการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ Proficiency test รอบที่ 1 รายละเอียดคลิกดูที่นี่