ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Proficiency Test รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Proficiency Test รอบที่ 1

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Proficiency Test รอบที่ 1 ดาวน์โหลดรายชื่อคลิกที่นี่

การสอบจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง Common Room ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง