ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ในตำแหน่งทางวิชาการใหม่มาในที่นี้ด้วย