ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ชั้นปีที่ 2

เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานบริษัท สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

The 2nd year student of Aeronautical Engineering and Commercial Pilot program and staff visitted Thai Airways during 23-24 May, 2017 at TG office, Donmueang Airport and Suvarnabhumi Airport.