นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสอนน้อง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสอนน้อง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ชั้นปีที่ 1 และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสอนน้อง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานบริษัทและสนามบินสุโขทัย

The 1st year student of Aeronautical Engineering and commercial pilot program and staff joined Bangkok Airways Open House during 22-23 May, 2017 at PG office and Sukhothai Airport.