คณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “MFA CEO Forum with Airbus”

คณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “MFA CEO Forum with Airbus”

คณะผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นำโดย ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “MFA CEO Forum with Airbus” โดยนาย Fabrice Bregier ประธาน (Chief Operating Officer) ของ Airbus Commercial Aircraft ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ