คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน AIRSHOW 2017 ที่ประเทศ AUSTRALIA

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน AIRSHOW 2017 ที่ประเทศ AUSTRALIA

 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. และผู้บริหารสถาบันการบินเอเซีย นำโดย ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมงาน AUSTRALIAN INTERNATIONAL AIRSHOW 2017 ในวันที่ 3-5 MARCH 2017 ที่ AVALON AIRPORT ประเทศออสเตรเลีย