ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย แบบรับตรงรอบ2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย แบบรับตรงรอบ2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย แบบรับตรงรอบ2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ International Academy of Aviation Industry

สาขาวิชาAeronautical Engineering and Commercial Pilot (เฉพาะที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น)

ลำดับที่เลขที่ผู้สมัครชื่อ-นามสกุล
124100264นางสาวอรพรรณ  โพประยูร
224100224นายทศางค์  ธาวนพงษ์
324100188นายพงษ์ศักดิ์  ฐานะเจริญกิจ
424100118นายนัทธพงศ์  โกศลดิลกกุล
524100131นายณัฐชนน  ไพรงามเนตร
624100205นายอัฑฒ์วิชญ์  อุย
724100212นายพชรพล  ธรรมชัยโสภิต

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.

โดยส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง  E-mail:  aviation@staff.kmitl.ac.th

หัวข้อเรื่อง : ยืนยันสิทธิ์ตรวจร่างกายแบบรับตรงรอบ2(เพิ่มเติมครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา 2560

ระบุข้อมูลภายในข้อความดังนี้

  1. ลำดับที่, เลขที่ผู้สมัครและชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
  2. เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อกลับผู้สมัครและผู้ปกครอง)

*หลังจากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ตรวจร่างกายจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดวันและเวลาตรวจร่างกายในลำดับต่อไป

การเตรียมตัวในการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย)

  1. งดอาหาร 8 – 12 ชม. ก่อนตรวจร่างกาย (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  2. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง ไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด
  3. ติดต่อแผนกทะเบียนตึก-B ชั้น 3 แผนกตรวจสุขภาพ- 2
  4. ค่าใช้จ่าย 9,900 บาท ***ไม่รวมกรณีตรวจเพิ่ม / ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  5. แต่งกายสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น
  6. แว่นสายตา (ถ้ามี)

 

รายการตรวจร่างกาย