การรายงานตัวนักศึกษาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ปีการศึกษา 2559

การรายงานตัวนักศึกษาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์รายงานตัววันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00  – 15.30 น.

ข้อแนะนำในการรายงานตัวระดับปริญญาตรี

http://www1.reg.kmitl.ac.th/directEnt/checkpoint-59/index.html

รายชื่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.reg.kmitl.ac.th/admission/freshy_KMITL.php