ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาค่ายเตรียมความพร้อม